Město Příbram

Registration no.
00243132
Address
Město Příbram
Tyršova 108
Příbram
26101
Česká republika
Region
Středočeský kraj
Subject type
Obce
Employees count
250 - 499 zaměstnanců

Contracts volume by year

User comments

Výjimečný Strabag: Opět zvítězil a opraví příbramské ulice za 18 milionů korun

josef.vacek@valueadded.cz - May 29, 2013, 5:15 p.m.

Příbram (Příbramsko) - Firma Strabag slaví v Příbrami další úspěch, zrekonstruuje několik ulic. Celkově za to od města dostane 18 milionů korun (bez DPH), a to za předpokladu, že se nebudou realizovat vícepráce, které tato společnost v případě některých předchozích projektů městu účtovala (například sanace podloží v Mariánské či navýšení z důvodu chyby projektanta na 17. listopadu).

Ulice se tak zrekonstruují za podstatně nižší sumu, než navrhoval projekt (32 milionů korun, bez DPH). Nejvyšší nabídka, která přišla na město, byla 29 milionů korun.

Obálky byly otevřeny za přítomnosti většiny uchazečů v pondělí 13. května, o týden později proběhlo první jednání hodnotící komise, která se k věci sešla ještě jednou. Dnes město oznámilo vítěze tendru.

Firma Strabag v posledních letech od příbramské radnice dostala zakázky převyšující 100 milionů korun bez DPH (náměstí 17. listopadu, náměstí T. G. Masaryka, Mariánská, Březnická, podíl na renovaci Hořejší Obory, ulici Bratří Čapků).

 

Co se bude rekonstruovat (výňatky z projektové dokumentace):

Generála Richarda Tesaříka<br/>Stavební objekt řeší opravu předmětné komunikace v rozsahu výměny krytových vrstev vozovky a parkovacího zálivu, výstavby ochranného ostrůvku, úpravu nároží křižovatky s ulicí Hailova a úpravu vodorovného dopravního značení ve zmíněné křižovatce.

Čs. armády<br/>S ohledem na předpokládanou výši finančních nákladů byl tento objekt rozdělen na dva, hranice mezi objekty se nachází v blízkosti křižovatky s ulicí U nádraží. Stavební objekt řeší rekonstrukci předmětné komunikace v rozsahu výměny konstrukčních vrstev vozovky, výstavby ochranného ostrůvku, úpravy odvodňovacího zařízení přesunem několika vpustí, umístěním odvodňovacích žlabů, výměny obrubníků na hraně vozovky, zřízení nového přechodu pro chodce v křižovatce s ulicí U nádraží a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku.

U nádraží<br/>Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci předmětné komunikace v rozsahu výměny konstrukčních vrstev vozovky a parkovací plochy, výstavbu ochranného ostrůvku a zvýšené plochy, úpravy odvodňovacího zařízení zdvojením vpusti před výpravní budovou, výměnu obrubníků na hraně vozovky a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku. Dále dojde k jednoznačnému definování parkovacích míst a k celkovému zpřehlednění dopravního režimu na ploše před výpravní budovou.

Třída Osvobození<br/>Stavební objekt řeší opravu předmětné komunikace v rozsahu výměny krytových vrstev vozovky a zastávkových zálivů, výměny stávajících obrubníků a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku.

Edvarda Beneše<br/>Stavební objekt řeší opravu předmětné komunikace v rozsahu výměny krytových vrstev vozovky, výměny stávajících obrubníků a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku.

Politických vězňů<br/>Stavební objekt řeší opravu předmětné komunikace v rozsahu výměny krytových vrstev vozovky, výměny stávajících obrubníků, úpravu nároží křižovatky s ulicí Žežická a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku.

Karla Pobudy<br/>Stavební objekt řeší opravu předmětné komunikace v rozsahu výměny krytových vrstev vozovky, rekultivaci stávajícího zastávkového zálivu v křižovatce s ulicí Žežická s osazením nového obrubníku, protažením stávajícího chodníku, úpravou dotčeného nároží křižovatky a úpravou vodorovného dopravního značení ve zmíněné křižovatce.

Žežická<br/>Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci předmětné komunikace v rozsahu výměny obrusné a ložné vrstvy a zesílení zbývajících vrstev vozovky do hloubky 150 mm technologií recyklace za studena na místě, výstavbu parkovacího pruhu, výměny obrubníků na hraně vozovky, zřízení nezpevněné krajnice mimo rozsah obrubníků a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku.

Karla Kryla<br/>Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci předmětné komunikace v rozsahu výměny obrusné a ložné vrstvy a zesílení zbývajících vrstev vozovky do hloubky 150 mm technologií recyklace za studena na místě, výstavbu ochranných ostrůvků v okružní křižovatce, výměny obrubníků na hraně vozovky a úpravu vodorovného dopravního značení v celém řešeném úseku.

Seifertova<br/>Stavební objekt řeší opravu předmětné komunikace v rozsahu výměny krytových vrstev vozovky a parkovacího pruhu, výstavby nové chodníkové plochy a úpravu vodorovného dopravního značení v řešeném úseku.

<br/><br/><br/>

Is there any news on this buyer?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this buyer.