Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost

IČO
zadavatel neuvedl
Adresa
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
Třanovského 622/11,
Praha 6, Řepy
16304
CZ

Objem zakázek po letech

Informace od návštěvníků

Vyšel o zadavateli článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zadavateli odkaz nebo informaci.