Analýza „Systému včasné intervence pro HMP“

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
19. května 2009
Cena (Kč bez DPH)
2 283 610 ,- Kč
Dodavatel
CCA Group a.s.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem poptávky je analýza problematiky realizace projektu „Systému včasné intervence pro hl.m. Praha a jeho městských částí“ (dále SVI MHMP).Anal ýza musí vycházet ze zkušeností, získaných při implementace pilotního projektu SVI na městské části Praha 2, jenž byl realizován v druhé polovině roku 2008. Návrh architektury SVI MHMP musí být tvořen v souladu s „Metodikou systému včasné intervence pro rok 2007“ nebo novější vydanou ministerstvem vnitra. Tato metodika je ke stažení na internetové stránce

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.