Konzultace k 2. výzvě Operačního programu Praha Konkurencesc

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
29. května 2009
Cena (Kč bez DPH)
1 426 810 ,- Kč
Dodavatel
INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem zakázky je poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti získávání dotací z v rámci 2. výzvy OPPK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb pro Odbor informatiky MHMP. Plnění zahrnuje poskytování předběžných konzultací k zamýšleným projektovým záměrům hl. m. Prahy, zpracování žádostí o spolufinancová ní projektů ze strukturálních fondů EU včetně přípravy/zajiš tění všech povinných příloh a komplexní administraci doporučeným žádostem vzhledem k požadavkům OPPK.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.