Specializační studium pro koordinátory EVVO v předškolním vzdělávání ve školním roce 2010/2011

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
18. června 2010
Cena (Kč bez DPH)
983 270 ,- Kč
Dodavatel
HNUTÍ BRONTOSAURUS - ZÁKLADNÍ ČLÁNEK BOTIČ
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
4
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky bude příprava a realizace specializačníh o studia pro školní koordinátory EVVO či jiné pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání ve školním roce 2010/2011. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO je určeno koordinátorům EVVO či jiným pedagogickým pracovníkům předškolního vzdělávání (učitelé MŠ, mateřských center, aj.) na území hlavního města Prahy. Rozsah zakázky činí 25 účastníků kurzu.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.