0051 Protihluková opatření na dokonč. stavbách Inženýrská činnost

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
26. listopadu 2010
Cena (Kč bez DPH)
2 155 200 ,- Kč
Dodavatel
BOMART spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí protihlukových opatření pro snížení hluku z automobilové dopravy na Spořilovské ulici , na okolní zástavbu. Řešené území se nachází mezi Jižní spojkou, respektive sjezdem z ulice Spořilovské do ulice Severní I a ulicí Turkova. Jde o návrh protihlukových opatření při obou stranách ulice Spořilovská (protihlukové stěny, případně výměna oken v navazující zástavbě). Navrhovaní opatření musí být koordinována s již projekčně řešenou částí protihlukových opatření v lokalitě ( např. při ulici Na Chodovci jiným investorem – MČ Praha 4 ). A to podle ověřovací studie , kterou předá objednatel. Dále veškerá potřebná inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, a to do jeho právní moci.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.