Stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0011 - "Upravená".

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
6. dubna 2011
Cena (Kč bez DPH)
5 973 384 ,- Kč
Dodavatel
INPROS PRAHA , v.o.s.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající v realizaci stavby - rekonstrukce vozovky, s odvod-něním do vpustí, v ulici Ústřední, v úseku K Lesíku - Upravená, v rámci stavby č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0011 – „Upravená“. Součástí plnění je provedení zálivu MHD BUS ve směru do centra, přisvět-lení přechodu pro chodce, definitivního dopravního značení a realizace dopravních opatření po dobu stavby. Rozsah prací byl specifikován v přiložené dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a ve vý-kazu výměr cenové poptávky.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.