Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, et. 0020-Čertouzy

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
18. července 2011
Cena (Kč bez DPH)
912 450 ,- Kč
Dodavatel
Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) včetně výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru (AD) prorekonstru kci komunikací včetně jejich odvodnění v ulicích Mezilesí, Ratibořická, Chvalkovická, Lipí, Jívanská a Dobšická, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020-Čertouzy.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.