stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020-"Čertouzy "

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
13. září 2011
Cena (Kč bez DPH)
5 198 289 ,- Kč
Dodavatel
PRAGIS a.s.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
5
Popis

Předmětem plnění je o realizace nového silničního propustku a revitalizace koryta přilehlé vodoteče, v ulici U Úlů, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 – Čertouzy. Úprava je situována směrem severovýchodní m od křižovatky s ulicí Bártlova.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.