stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 -"Čertouzy"

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
6. září 2011
Cena (Kč bez DPH)
916 800 ,- Kč
Dodavatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) včetně slepého výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora pro realizaci rekons-trukce komunikace v ulici Božanovská, v úseku Náchodská - Vysokovská a v úseku Domkovská - most-ní uzávěr mostu přes dálnici D 11, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 - Čertouzy. Tato DZS bude podkladem pro zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce na zhotovení díla. Dále je předmětem plnění výkon autorského dozoru projektanta (AD) na výše uvedené stavbě.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.