stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002, část 02 - splašková kanalizace

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
24. března 2009
Cena (Kč bez DPH)
1 048 000 ,- Kč
Dodavatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

zpracování dokumentace k územnímu řízení (DUR) včetně průzkumů a zaměření, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v rámci výše uvedené stavby

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.