Tvorba metodiky implementace IS /PROXIO na MČ

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
10. června 2009
Cena (Kč bez DPH)
2 199 834 ,- Kč
Dodavatel
XEOS systems s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem plnění této zakázky je rozvoj metodiky ve vazbě na implementaci informačního systému Agendio/PROXIO na MČ. Součástí analýzy budou návrhy na aktualizaci stávající řídící dokumentace úřadu a vypracování pracovních postupů pro práci s IS úřadu na bázi PROXIO.- Pře hled problémů souvisejících s prací v IS úřadu na bázi Agendio/PROXIO - Analýza dopadu implementace IS Agendio/PROXIO na integrované systémy- Sez nam připomínek uživatelů- I dentifikované rozpory v řídící dokumentaci oproti požadavkům s práci v IS na bázi Agendio/PROXIO - Návrh změn stávající řídící dokumentace, vytvoření řídící dokumentace a její předložení ke schválení- Z pracované pracovní postupy pro práci s IS- Závěrečn á zpráva s jednoznačně formulovanými doporučeními na zefektivnění využívání IS Agendio/PROXIO - Zpracování vzorové řídící dokumentace pro užití IS Agendio/PROXIO na MČPožadova ný čas realizace je dva měsíce

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.