Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0017 Pod Javory, DSP, DZS, AD

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
26. listopadu 2009
Cena (Kč bez DPH)
895 600 ,- Kč
Dodavatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 paré včetně průzkumů a zaměření, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a na výkon autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku v úseku ulice pod Javory a točky BUS MHD. Součástí plnění je likvidace dešťových vod.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.