Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část A - MUK Malovanka), úpravy u severního výjezdu ze SAT

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
7. května 2010
Cena (Kč bez DPH)
5 315 116 ,- Kč
Dodavatel
Město Znojmo
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Provedení oprav, stavebních úprav a nátěrů zdí u severního výjezdu ze SAT vč. nátěrů všech zdí úpravou antigrafity v souvislosti se zprovozněním MÚK Malovanka

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.