Černá strouha

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
Odvětví
Stavebnictví
Datum zveřejnění
21. července 2006
Cena (Kč bez DPH)
8 759 221 ,- Kč
Dodavatel
PROLES, s.r.o.
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
10
Popis

Rozebrání současného opevnění koryta toku, zřízení nového opevnění v celém profilu kamennou dlažbou do betonového lože z vodostavebního betonu. Stabilizace opevnění podélnými pásy dlažby, které budou rozepřeny od seby příčnými pásy. Délka úpravy je 995 m.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.