Poskytnutí služeb při realizaci sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RSM CHEMACRYL, a.s.

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Česká republika - Ministerstvo financí
Odvětví
Technické služby
Datum zveřejnění
25. července 2006
Cena (Kč bez DPH)
195 782 220 ,- Kč
Dodavatel
DEKONTA, a.s.
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
5
Popis

Cílem je provedení demoličních prací specifikovaných objektů, odtěžení kontaminované zeminy, sanace nesaturované zóny, likvidace vzniklých odpadů, provádění ochranných sanačních prací na podzemních vodách, zpracování závěrečné zprávy.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.