Regenerace panel. sídliště Bohumín-část Budoucnost a Sv. Čecha- 2.1. etapa (Sv. Čecha, část propojení)

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Město Bohumín
Odvětví
Stavebnictví
Datum zveřejnění
18. srpna 2006
Cena (Kč bez DPH)
9 793 777 ,- Kč
Dodavatel
STRABAG a. s., Odštěpný závod Praha
Druh řízení
Otevřené
Počet nabídek
2
Popis

Dopravní propojení uslep. částí ul. Sv. Čecha, nové parkovací stání, chodníky vč. cyklotrasy, úpravy nezpevněných a zpevněných ploch, odvodnění, doplnění výsadeb, prvků mobiliáře, rekonstrukce osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba hřiště pro předškolní děti

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.