Rekonstrukce silnice II/216 - průtah Aš, II. etapa

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Industry
Stavebnictví
Award date
Sept. 4, 2006
Price (Kč without VAT)
28,607,773 ,- Kč
Supplier
EUROVIA CS, a. s.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
5
Popis

II. etapa průtahu městem Aš. Úprava mezikřižovatkových úseků, přestavba dvou úrovňových křižovatek na okružní, vybudování dvou zálivů autobusových zastávek, přeložka místní komunikace, úprava komunikací pro pěší,rekonstrukce odvodnění a veřejného osvětlení a vynucené přeložky podzemních komunikací.