Zajištění provozu střediska ekologické výchovy Lesů HMP

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
2. ledna 2009
Cena (Kč bez DPH)
5 000 000 ,- Kč
Dodavatel
Lesy hl.m. Prahy
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

Záměrem města a účelem této smlouvy je vyvolat a podporovat spolupráci a aktivní účast dětí, mládeže i dospělých na ochraně a obnově životního prostředí a při rozvoji místních komunit. Dále je cílem této smlouvy seznámit veřejnost s lesním prostředím, jeho zákonitostmi a systémy, podoby jeho ovlivnění člověkem a s úkoly lesního a vodního hospodářství. Tím prohloubit zájem veřejnosti o les, zlepšit vztah člověka k lesu, podpořit rozvoj pozitivního vztahu k lesnímu hospodářství a smysluplného zacházení s přírodou. Středisko bude zajišťovat aktivity zahrnující environmentáln í vzdělávání, výchovu a osvětu s tématickým zaměřením na zeleň a vodu.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.