Zajištění provozu střediska ekologické výchovy Lesů HMP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Jan. 2, 2009
Price (Kč without VAT)
5,000,000 ,- Kč
Supplier
Lesy hl.m. Prahy
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Záměrem města a účelem této smlouvy je vyvolat a podporovat spolupráci a aktivní účast dětí, mládeže i dospělých na ochraně a obnově životního prostředí a při rozvoji místních komunit. Dále je cílem této smlouvy seznámit veřejnost s lesním prostředím, jeho zákonitostmi a systémy, podoby jeho ovlivnění člověkem a s úkoly lesního a vodního hospodářství. Tím prohloubit zájem veřejnosti o les, zlepšit vztah člověka k lesu, podpořit rozvoj pozitivního vztahu k lesnímu hospodářství a smysluplného zacházení s přírodou. Středisko bude zajišťovat aktivity zahrnující environmentáln í vzdělávání, výchovu a osvětu s tématickým zaměřením na zeleň a vodu.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.