aktualizace DVZ stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0011 Viničky.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 12, 2009
Price (Kč without VAT)
1,036,920 ,- Kč
Supplier
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (vzhledem k technickému zachování dat i důvodu ochrany výhradních práv)v počtu 20 paré včetně výkazu vý-měr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora pro výstavbu technické vybavenosti v MČ Praha 16 Radotín, část západ, lokalita Viničky. Předpokládané IN stavby jsou 140 mil. Kč.