aktualizace DVZ stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0011 Viničky.

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
12. června 2009
Cena (Kč bez DPH)
1 036 920 ,- Kč
Dodavatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
1
Popis

aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (vzhledem k technickému zachování dat i důvodu ochrany výhradních práv)v počtu 20 paré včetně výkazu vý-měr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora pro výstavbu technické vybavenosti v MČ Praha 16 Radotín, část západ, lokalita Viničky. Předpokládané IN stavby jsou 140 mil. Kč.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.