Univerzální přepážky Magistrátu hlavního města Prahy

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 26, 2009
Price (Kč without VAT)
450,000 ,- Kč
Supplier
BNV Consulting, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
6
Popis

Vytipování a vypracování přehledů činností a agend, které lze centralizovat ze stávajících mateřských odborů do nově vznikajícího odboru MHMP.