stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020-Čertouzy

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 10, 2009
Price (Kč without VAT)
932,960 ,- Kč
Supplier
ZAVOS s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020-Čertouzy, a to splaškových kanalizačních řadů, vodovodních řadů, komunikací s vozovkami, chodníky, a odvodněním, s podchodem pod tratí ČD, a opěrnou zdí, v ulicích Cirkusová, Střelečská, Na Staré sil-nici, Bártlova, U Županských, U Úlů a „bez názvu“ v prostoru návsi a před objektem PVK a.s.