Definice sběru dat a jejich zpracování

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
25. května 2009
Cena (Kč bez DPH)
2 272 900 ,- Kč
Dodavatel
COMTESYS, spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem veřejné zakázky je definování a vytvoření procesu pro sběr dat pro projekt „Praha v informačním věku“ (PIV) - digitální multimediální encyklopedie o Praze), vytvoření účelného a precizního pracovního postupu pro tvorbu obsahu, tj. souboru architektonick ých, kulturněhistor ických, grafických, geografických a multimediálníc h dat o nemovitých objektech hl. m. Prahy, sloužících pro naplnění databáze PIV.Cílem je detailní analýza postupu tvorby obsahu PIV s přesným určením rozsahu jednotlivých postupových etap, analýza rozsahu dat k jednotlivým objektům dle kategorizace objektů, analýza rozsahu dat, které budou nadstavbou nad objekty. To vše v návaznosti na zpracovaný Koncept – řešení PIV.Požadova ným výstupem bude také detailní struktura dat pro prototyp aplikace.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.