Definice sběru dat a jejich zpracování

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 25, 2009
Price (Kč without VAT)
2,272,900 ,- Kč
Supplier
COMTESYS, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem veřejné zakázky je definování a vytvoření procesu pro sběr dat pro projekt „Praha v informačním věku“ (PIV) - digitální multimediální encyklopedie o Praze), vytvoření účelného a precizního pracovního postupu pro tvorbu obsahu, tj. souboru architektonick ých, kulturněhistor ických, grafických, geografických a multimediálníc h dat o nemovitých objektech hl. m. Prahy, sloužících pro naplnění databáze PIV.Cílem je detailní analýza postupu tvorby obsahu PIV s přesným určením rozsahu jednotlivých postupových etap, analýza rozsahu dat k jednotlivým objektům dle kategorizace objektů, analýza rozsahu dat, které budou nadstavbou nad objekty. To vše v návaznosti na zpracovaný Koncept – řešení PIV.Požadova ným výstupem bude také detailní struktura dat pro prototyp aplikace.