Analýza „Systému včasné intervence pro HMP“

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 19, 2009
Price (Kč without VAT)
2,283,610 ,- Kč
Supplier
CCA Group a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem poptávky je analýza problematiky realizace projektu „Systému včasné intervence pro hl.m. Praha a jeho městských částí“ (dále SVI MHMP).Anal ýza musí vycházet ze zkušeností, získaných při implementace pilotního projektu SVI na městské části Praha 2, jenž byl realizován v druhé polovině roku 2008. Návrh architektury SVI MHMP musí být tvořen v souladu s „Metodikou systému včasné intervence pro rok 2007“ nebo novější vydanou ministerstvem vnitra. Tato metodika je ke stažení na internetové stránce

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.