Implementace vybraných mapových projektů v prostředí Touch Table

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 26, 2009
Price (Kč without VAT)
1,356,600 ,- Kč
Supplier
Aspect s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zadavatel požaduje v rámci realizace této veřejné zakázky převod a implementaci níže uvedených projektů nebo vrstev GIS na zařízení TouchTable. 1. Prezentace vybraných vrstev projektu záplav v Praze v prostředí TouchShare GIS2. Prezentace vybraných vrstev projektu Cenová mapa Prahy v prostředí TouchShare GIS3. Prezentace vybraných vrstev projektu Identifikační mapa Prahy v prostředí TouchShare GIS 4. Prezentace vybraných vrstev projektů Územní plán a Limity využití území v prostředí TouchShare GIS5. Prezentace vybraného znečištění ovzduší v Praze – analýza znečištění vybranými polutanty (nox, SO2, PM10) 6. Prezentace správních hranic Prahy v prostředí TouchShareGIS 7. Prezentace vrstevnic a terénu Prahy v prostředí TouchShareGIS 8. Prezentace vybraných vrstev technické mapy Prahy v prostředí TouchShareGIS 9. Prezentace vybraných částí šikmých snímů Prahy a 3D mapy Prahy ve vybraném území a ve vybraném rozsahu v prostředí webového klienta resp. odpovídajícího klienta pro 3D mapu PrahyCelko vá pracnost díla včetně analýzy, zajištění dat, tvorby prezentací a dokumentace technického řešení činí odhadem 60 člověkodní.