Konzultace k 2. výzvě Operačního programu Praha Konkurencesc

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 29, 2009
Price (Kč without VAT)
1,426,810 ,- Kč
Supplier
INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem zakázky je poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti získávání dotací z v rámci 2. výzvy OPPK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb pro Odbor informatiky MHMP. Plnění zahrnuje poskytování předběžných konzultací k zamýšleným projektovým záměrům hl. m. Prahy, zpracování žádostí o spolufinancová ní projektů ze strukturálních fondů EU včetně přípravy/zajiš tění všech povinných příloh a komplexní administraci doporučeným žádostem vzhledem k požadavkům OPPK.