HW a SW infrastruktura nového informační systému MČ Praha 15

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
28. srpna 2009
Cena (Kč bez DPH)
2 255 852 ,- Kč
Dodavatel
Com-Sys TRADE spol.s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem poptávky je dodávka HW a SW infrastruktury pro zajištění projektu implementace nového IS Městské části Praha 15 (ekonomický systém, agendový systém, spisová služba, datové schránky), které zajišťuje hlavní město Praha na základě smlouvy o spolupráci .Detailní specifikace je uvedena v příloze tohoto VŘ.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.