HW virtuální infrastruktura nový informační systém MČ Praha 11_

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 21, 2009
Price (Kč without VAT)
2,237,319 ,- Kč
Supplier
STORYFLEX a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem poptávky je dodávka HW a SW infrastruktury pro zajištění projektu implementace nového IS Městské části Praha 11 (ekonomický systém, agendový systém, spisová služba), které zajišťuje hlavní město Praha na základě smlouvy o spolupráci .Detailní specifikace je uvedena v příloze tohoto VŘ.