HW a SW infrastruktura nového informační systému MČ Praha 8

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 12, 2009
Price (Kč without VAT)
2,191,980 ,- Kč
Supplier
COMTESYS, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem poptávky je dodávka HW a SW infrastruktury pro zajištění projektu implementace nového IS Městské části Praha 8 (ekonomický systém, agendový systém, spisová služba), které zajišťuje hlavní město Praha na základě smlouvy o spolupráci .Detailní specifikace je uvedena v příloze tohoto VŘ.