Prezentace výstupů z informačního systému pražského kontaktního centra na webovém portálu MHMP (007

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 1, 2009
Price (Kč without VAT)
1,796,900 ,- Kč
Supplier
e-tick s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem zakázky je vytvořit www prezentaci výstupů z informačního systému pražského kontaktního místa. Cílem projektu je technologické zajištění importu dat z externí aplikace a jejich následné zobrazování na webovém portálu MHMP. Řešení musí umožnit kontrolu a případnou úpravu dat a to ještě před jejich zobrazením na portálu.Projek t se sestává z těchto částí