Prezentace výstupů z informačního systému pražského kontaktního centra na webovém portálu MHMP (007

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
1. září 2009
Cena (Kč bez DPH)
1 796 900 ,- Kč
Dodavatel
e-tick s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem zakázky je vytvořit www prezentaci výstupů z informačního systému pražského kontaktního místa. Cílem projektu je technologické zajištění importu dat z externí aplikace a jejich následné zobrazování na webovém portálu MHMP. Řešení musí umožnit kontrolu a případnou úpravu dat a to ještě před jejich zobrazením na portálu.Projek t se sestává z těchto částí

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.