stavba č. 0012 "Protipovodňov á opatření na ochranu HMP". etapa 0007 Troja, část 19 - stabilizace výpusti DN 2000 - inženýrská činnost

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 6, 2009
Price (Kč without VAT)
733,444 ,- Kč
Supplier
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

zajištění vydání stavebního povolení (SP), včetně nabytí právní moci