Stavba č.8089-Hasičsk á zbrojnice-přís tavba Řeporyje, etapa 0002-"Odkanali zování HZ".

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
12. října 2009
Cena (Kč bez DPH)
5 700 728 ,- Kč
Dodavatel
NORSUNDE a.s.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Stavební práce, spočívající ve stavbě splaškových kanalizačních řadů, včetně přípojek, v ulici Dalej-ská, v úseku Řeporyjské náměstí-Soused ní, a dále v ulici Hasičů a Sousední, v rámci stavby č. 8089Hasičská zbrojnice-přís tavba Řeporyje, etapa 0002 - „Odkanalizován í HZ“. Rozsah prací byl specifiko-ván v přiložené dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a výkazu výměr cenové poptávky.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.