Výzva zájemcům k předložení cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "PC kurzy v oblasti MS Windows a MS Office"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Jan. 12, 2010
Price (Kč without VAT)
1,130 ,- Kč
Supplier
Tutor, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Okruh "počítačové kurzy". Školení pro zaměstnance MHMP dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.