Audit komunikační validity elektronické prezentace

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 31, 2010
Price (Kč without VAT)
1,844,500 ,- Kč
Supplier
Bison & Rose s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Předmětem poptávky je návrh a realizace analýzy, která zhodnotí míru komunikační validity a přístupnosti webových stránek MHMP a webových stránek jednotlivých městských částí. Cílem auditu webových stránek bude zjištění jejich použitelnosti a návrh možných zlepšení, aby internetové prezentace MHMP a jednotlivých městských částí byly uživatelsky příjemné, užitelné a přinášely relevantní informace.Po žadavky na zpracování