Pilotní provoz lustrací z terénu strážníky Městské policie HMP

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
12. listopadu 2009
Cena (Kč bez DPH)
1 065 050 ,- Kč
Dodavatel
COFI s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Rozsah a specifikace poptávaného řešeníHlavní m úkolem Městské policie HMP je upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku na území Prahy a řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Městská policie HMP využívá pro podporu výkonu své činnosti množství technických prostředků, přičemž jedním z nich jsou i stávající radiostanice, které používají strážníci v terénu pro hlasovou komunikaci s operačním střediskem. Tato zařízení umožňují vedle hlasového provozu i přenosy dat.Za účelem otestování možností lustrací strážníky v terénu pomocí stávajících radiostanic poptává zadavatel zajištění pilotního provozu lustrací za níže uvedených podmínek.Z ákladní požadavky MP HMP na pilotní provoz lustrací

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.