Pilotní provoz lustrací z terénu strážníky Městské policie HMP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 12, 2009
Price (Kč without VAT)
1,065,050 ,- Kč
Supplier
COFI s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Rozsah a specifikace poptávaného řešeníHlavní m úkolem Městské policie HMP je upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku na území Prahy a řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Městská policie HMP využívá pro podporu výkonu své činnosti množství technických prostředků, přičemž jedním z nich jsou i stávající radiostanice, které používají strážníci v terénu pro hlasovou komunikaci s operačním střediskem. Tato zařízení umožňují vedle hlasového provozu i přenosy dat.Za účelem otestování možností lustrací strážníky v terénu pomocí stávajících radiostanic poptává zadavatel zajištění pilotního provozu lustrací za níže uvedených podmínek.Z ákladní požadavky MP HMP na pilotní provoz lustrací

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.