Pilotní provoz lustrací z terénu strážníky Městské policie HMP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 12, 2009
Price (Kč without VAT)
1,065,050 ,- Kč
Supplier
COFI s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Rozsah a specifikace poptávaného řešeníHlavní m úkolem Městské policie HMP je upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku na území Prahy a řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Městská policie HMP využívá pro podporu výkonu své činnosti množství technických prostředků, přičemž jedním z nich jsou i stávající radiostanice, které používají strážníci v terénu pro hlasovou komunikaci s operačním střediskem. Tato zařízení umožňují vedle hlasového provozu i přenosy dat.Za účelem otestování možností lustrací strážníky v terénu pomocí stávajících radiostanic poptává zadavatel zajištění pilotního provozu lustrací za níže uvedených podmínek.Z ákladní požadavky MP HMP na pilotní provoz lustrací