Příprava a řízení projektu „Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu e-Governmentu“

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 9, 2009
Price (Kč without VAT)
767,550 ,- Kč
Supplier
2TC s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem veřejné zakázky Příprava a řízení projektu „Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu e-Governmentu na území hlavního města Prahy“ je poskytování služeb a zajištění odborné kapacity na straně objednatele nezbytné pro zajištění součinnosti objednatele při realizaci projektu a spojených se zpracování následujících výstupů

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.