Enterprise virtualizace serverů

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
5. listopadu 2009
Cena (Kč bez DPH)
2 361 870 ,- Kč
Dodavatel
Stickfish, s.r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Předmětem VŘ je softwarové vybavení pro enterprise virutalizaci serverů za účelem snižování nákladuPop távaná virtualizace serverů musí dokázat ušetřit výdaje za nákup nového hardwaru, ale i provozní náklady, náročnou údržbu a energii spojenou s provozem. Nabízený software musí umožnit virtualizovat operační systémy, díky čemuž bude možné provozovat několik na sobě nezávislých serverů na jednom hardwaru. Virtuální stroje se v síti budou tvářit jako fyzické a podléhají stejné logice a musí být možné je využívat bez jakýchkoliv omezení. Dodavatel musí splňovat základní a minimální certifikační úrovně nabízeného virtualizačníh o software.Sez nam požadovaných licenci v příloze.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.