Enterprise virtualizace serverů

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 5, 2009
Price (Kč without VAT)
2,361,870 ,- Kč
Supplier
Stickfish, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem VŘ je softwarové vybavení pro enterprise virutalizaci serverů za účelem snižování nákladuPop távaná virtualizace serverů musí dokázat ušetřit výdaje za nákup nového hardwaru, ale i provozní náklady, náročnou údržbu a energii spojenou s provozem. Nabízený software musí umožnit virtualizovat operační systémy, díky čemuž bude možné provozovat několik na sobě nezávislých serverů na jednom hardwaru. Virtuální stroje se v síti budou tvářit jako fyzické a podléhají stejné logice a musí být možné je využívat bez jakýchkoliv omezení. Dodavatel musí splňovat základní a minimální certifikační úrovně nabízeného virtualizačníh o software.Sez nam požadovaných licenci v příloze.