Provozní podpora a další rozvoj aplikace PUP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 2, 2009
Price (Kč without VAT)
2,368 ,- Kč
Supplier
e-tick s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem veřejné zakázky je provozní podpora a další rozvoj aplikace PUP. Aplikace PUP („Přehled uživatelů portálu“) slouží zejména k evidenci uživatelů portálu hl. m. Prahy www.praha.eu, a její součástí kromě databáze těchto uživatelů je i uživatelské rozhraní pro pracovníky přepážky (kontaktního místa), uživatelské rozhraní pro samoregistraci uživatelů-drži telů karty opencard a komunikační rozhraní pro přenos dat do dalších systémů portálu. Apl ikace je provozována na technologii Sun Java