Rozhraní SAP – Gordic

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 30, 2009
Price (Kč without VAT)
1,886,150 ,- Kč
Supplier
NESS Czech s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zadavatel využívá pro zpracování ekonomických dat informační systém Gordic. Městská část Praha 1 využívá pro zpracování ekonomických dat informační systém SAP R/3. Mezi těmito informačními systémy bylo vytvořeno základní datové rozhraní pro předávání dat vytvořené dle metodiky účtování vydané zadavatelem v technologiích SAP.Cílem této zakázky malého rozsahu je úprava rozhraní dle aktualizované metodiky účtování MČ do centrálního systému Gordic a současně správa vytvořeného rozhraní tak, aby bylo použitelné i pro ostatní MČ v Praze.Předpo kládané požadavky na úpravu rozhraní

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.