Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, dokumentace vyvolaných investic k čistopisu DUR

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Dec. 7, 2009
Price (Kč without VAT)
1,973,942 ,- Kč
Supplier
PUDIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Dopracování dokumentace vyvolaných investic vodohospodářsk ých a komunikačních do úrovně DUR dle podmínek z vyjádření k návrhu DUR stavby č. 9567.