Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), inklinometrick á měření pro monitoringu v r. 2010

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Feb. 12, 2010
Price (Kč without VAT)
1,935,881 ,- Kč
Supplier
ARCADIS Geotechnika a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Doplnění sítě inklinometrick ých vrtů a zajištění inklinometrick ých měření v rámci sledování vodorovných deformací pažících konstrukcí a a stability stávajících objektů nadzemní zástavby