Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), B.15 - extenzometrick á měření při výstavbě

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Feb. 23, 2010
Price (Kč without VAT)
986,110 ,- Kč
Supplier
ARCADIS Geotechnika a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zajištění extenzometrick ých měření vč. provedení 2 extenzometrick ých vrtů pro sledování horizontálních a vertikálních pobybů, vyvolaných ražbou VZT kanálu a VZT šachty navazující stavby č. 9515 MYPRA.