Rekonfigurace sítě MKS pro potřeby projektu Informačního systému krizového řízení

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 21, 2009
Price (Kč without VAT)
2,130,100 ,- Kč
Supplier
PROFIcomms s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem poptávky je Rekonfigurace sítě MKS pro potřeby projektu ISKŘ.V rámci projektu ISKŘ je nutné provést rekonfiguraci stávající sítě Městského kamerového systému, tak aby bylo umožněno uživatelům systému ISKŘ přistupovat ke kamerovým výstupům. Dále umožnit, aby budoucí pracoviště ISKŘ byly připojené na síť MKS ve stávajících lokalitách monitorovacích pracovišť MKS. V současné době je systém MKS využíván na 15 pracovištích PČR, 24 pracovištích Městské policie HMP a na dalších 9 pracovištích (HZS HMP, ZZS HMP, Centrální dispečink DP, Operační středisko krizového štábu).V rámci těchto služeb se předpokládá