St. č. 40022 TV Troja, et. 0004 Pod Havránkou

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 3, 2010
Price (Kč without VAT)
810,057 ,- Kč
Supplier
PRAMAK s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění výkonu autorského dozoru pro výstavbu a rekonstrukci vodohospodářsk é infrastruktury v ulici Pod Havránkou, obsahující i zatrubnění Haltýřského potoka.