Servisní podpora perimetru

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 21, 2009
Price (Kč without VAT)
2,313,360 ,- Kč
Supplier
Corpus Solutions a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem zakázky je zajištění pravidelné údržby a nepřetržité servisní podpory bezpečnostních technologií perimetru MHMP na 12 měsíců. Servisní podporou se rozumí servisní zásahy odstraňující technické závady na zařízení, uvedení systému do chodu či obnovení korektní činnosti v definovaném rozsahu.Serv isní podpora je požadována pro tyto bezpečnostní technologie