Dodávka služeb na organizaci konference ePraha 2010

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 8, 2010
Price (Kč without VAT)
1,716,000 ,- Kč
Supplier
C & B Communication Group s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem zadávacího řízení je dodávka služeb pro zajištění v součinnosti s Odborem informatiky Magistrátu hl. m. Prahy organizaci konference ePraha 2010, která se uskuteční 21. 4. 2010, a souvisejících workshopů realizovaných 22. 4. 2010. Konference je určena především osobám, které se podílejí na rozvoji egovernmentu v hlavním městě Praze, modernizaci správy města a poskytování elektronických služeb pro veřejnost podle Informační strategie Cesta k e-Praze. Letošní konference je tematicky zaměřena na výsledky evaluace elektronické správy městských částí Prahy.Detail plnění zakázky je uveden v příloze a výběrovým kriteriem je cena - viz níže.