Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0002 Východní část, aktualizace DSP, DZS, výkon AD

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 4, 2010
Price (Kč without VAT)
654,680 ,- Kč
Supplier
BOMART spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zhotovení aktualizované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 6 paré, aktualizované dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) v počtu 6 paré včetně výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru na výše uvedenou stavbu a etapu.Aktual izace DSP a DVZ spočívá v rozšíření stávající dokumentace o část komunikace Na Hvížďalce (v úseku mezi komunikacemi Liběšická a Tlumačovská). Stávající DSP a DVZ zahrnuje ulice Velichovsku, Mutěnínskou a Liběšickou s napojením na ulici U Albrechtova vrchu.