Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0002 Východní část, aktualizace DSP, DZS, výkon AD

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
4. května 2010
Cena (Kč bez DPH)
654 680 ,- Kč
Dodavatel
BOMART spol. s r.o.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Zhotovení aktualizované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 6 paré, aktualizované dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) v počtu 6 paré včetně výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru na výše uvedenou stavbu a etapu.Aktual izace DSP a DVZ spočívá v rozšíření stávající dokumentace o část komunikace Na Hvížďalce (v úseku mezi komunikacemi Liběšická a Tlumačovská). Stávající DSP a DVZ zahrnuje ulice Velichovsku, Mutěnínskou a Liběšickou s napojením na ulici U Albrechtova vrchu.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.