Technické bezpečnostní předpisy

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 2, 2009
Price (Kč without VAT)
2,320,500 ,- Kč
Supplier
Corpus Solutions a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Za účelem efektivního řízení informačních aktiv, způsobu jejich využití a správy poptává Magistrát hlavního města Prahy vytvoření technických bezpečnostních předpisů. Tyto předpisy budou vycházet jak ze současných podmínek a možností tak dané úrovně informační infrastruktury .Pravidla musí navazovat na předpisy globálního charakteru obsahující základní bezpečnostní cíle, organizační a odpovědnostní strukturu a nejdůležitější bezpečnostní opatření společná všem informačním systémům ve správě zadavatele, například řízení bezpečnostních incidentů v organizaci. Bude se jednat především o vytvoření technických a systémových bezpečnostních politik. Technická bezpečnostní politika musí být svázána se zcela určitými technologiemi a bude obsahovat standard příslušných bezpečnostních parametrů, například požadavků na délku a kvalitu hesla. U těch systémů kde to bude vyžadováno, pak bude systémová bezpečnostní politika tvořit propojení mezi celkovou a technickou bezpečnostní politikou. Požadavky 1. Pravidla pro řešení bezpečnostních událostí identifikovaný ch z technického systému pro sběr a korelaci bezpečnostních událostí – budou definována pravidla pro řešení bezpečnostních incidentů včetně definice jednotlivých kroků v průběhu incidentu a následných technických nápravných opatření podle doporučení „best practice“. 2. Pravidl a pro segmentace sítí – upravuje provoz síťové architektury, rozdělení do logických zón, nastavení pravidel komunikace mezi nimi a externími systémy. Nastavuje pravidla pro používání bezdrátového připojení k internetu. 3. Technická bezpečnostní pravidla (nastavení technických parametrů) – soupis nastavení bezpečnostních atributů pro jednotlivé prvky infrastruktury sítě, zejména pak její bezpečnostní prvky.4. N abídka bude obsahovat soupis potřebných součinností ze strany zadavatele.