Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0018 Kanalizace Hrnčíře III, d plus

Zdroj
zakazky.praha.eu
Zadavatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odvětví
Jiné služby
Datum zveřejnění
4. května 2010
Cena (Kč bez DPH)
1 611 000 ,- Kč
Dodavatel
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Počet nabídek
3
Popis

Dokumentace k územnímu řízení (DUR) v počtu 10 paré včetně potřebných průzkumů a zaměření, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 paré, dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v počtu 10 paré včetně výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru investora (AD) pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a Žluťásková s napojením na centrální čerpací stanici v ulici K Hrnčířům.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.