Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0018 Kanalizace Hrnčíře III, d plus

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 4, 2010
Price (Kč without VAT)
1,611,000 ,- Kč
Supplier
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Dokumentace k územnímu řízení (DUR) v počtu 10 paré včetně potřebných průzkumů a zaměření, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 paré, dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v počtu 10 paré včetně výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a výkon autorského dozoru investora (AD) pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a Žluťásková s napojením na centrální čerpací stanici v ulici K Hrnčířům.