Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část B - hloubený tunel), B.9A - aktualizace pasportizace objektů nadzemní zástavby

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 5, 2010
Price (Kč without VAT)
925,000 ,- Kč
Supplier
PUDIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Provedení postupné aktualizace již zpracovaných 27 objektů před zahájením vlastní výstavby jednotlivých SO.